Congres Aardgasvrije Wijken 2022

19-04-2022
0 reacties

Foto: Kick Smeets

Op donderdag 10 maart vond het derde Congres Aardgasvrije Wijken plaats. Een hybride bijeenkomst voor iedereen die zich bezighoudt met het aardgasvrij maken van wijken. Een mix van 900 online en fysieke deelnemers gingen in gesprek over de energietransitie, met het motto ‘van leren naar opschalen’ in het achterhoofd. De focus vanuit City Deal Energieke Wijken ligt daarbij op hoe we kwetsbare wijken betrekken in deze opschalingsslag.

Van leren naar opschalen

De afgelopen jaren is in 50 proeftuinen onderzocht waar de kansen en uitdagingen liggen bij de transitie naar aardgasvrije wijken. Nu de nodige kennis en ervaring is opgedaan, is het tijd voor de volgende fase: de overgang naar aardgasvrije wijken uitvoeren op grote schaal.  Hoe kunnen we de geleerde lessen vertalen naar acties die een zo groot mogelijke groep in de samenleving zullen betrekken bij de energietransitie? De sociale middenklasse kan met de juiste fiscale prikkels mee in de transitie. Voor mensen met een kleinere portemonnee is het noodzakelijk te komen met goede financiële en ontzorgende arrangementen, zodat zij ook mee kunnen in de energietransitie.

Obstakels voor kwetsbare wijken

De energietransitie is in elke wijk anders – dit maakt het maatwerk. En dat is kostbaar. Het vraagt om een flinke investering van bewoners om bestaande installaties te laten vervangen. De situatie in Oekraine en de gevolgen voor de gasprijzen/afhankelijkheid maken de urgentie duidelijk. Van het aardgas afkomen in kwetsbare wijken is technisch een uitdaging, maar sociaal misschien wel een nog grotere. Dit zijn drempels die overwonnen zullen moeten worden. Maar hoe?

Praktijkvoorbeeld gemeente Tilburg

Er zijn goede initiatieven om het vertrouwen van bewoners uit kwetsbare wijken te winnen. Zo heeft City Deal partner Tilburg een groot aantal vierkante meters zonnepanelen op daken in ontwikkelbuurten gerealiseerd door particulieren te voorfinancieren, zonder enige screening van de financiële positie. De gedachtegang van de gemeente Tilburg: binnen 5 jaar is de investering terugverdiend, dus betaal ons in 15 jaar terug. Daarnaast kunnen gemeenten en overheden werken aan de communicatie over de energietransitie. Eerlijkheid en transparantie zijn hierin belangrijk. Wees concreet over de kosten en baten van de transitie, betrek de bewoners en zorg voor duidelijkheid in de communicatie.

Videoverslag

Bekijk hier het videoverslag van het Congres Aardgasvrije Wijken 2022.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen