Bestuurdersoverleg Dag van de Stad 2022: het belang van nabijheid

18-11-2022
0 reacties

Bewoners uit de ene wijk hebben meer mogelijkheden om in te spelen op de energietransitie dan bewoners uit de andere wijk.

City Deal Energieke wijken, duurzaam en sociaal zag tijdens de Dag van de Stad in Tilburg – donderdag 29 september jl. – de uitgelezen kans om bestuurders van deelnemende ministeries, gemeenten en woningcorporaties te verenigen voor een constructief gesprek over de uitdaging ‘sociale verduurzaming’. Wat doen deze partijen om de energietransitie in kwetsbare wijken zo goed mogelijk te laten verlopen? En hoe komen gemeenten in gesprek met bewoners?

De wethouder ‘wijkgericht werken’ uit Tilburg opende het gesprek: “In het bestuursakkoord van Tilburg wordt de bewoner vooropgesteld en wordt de nadruk gelegd op het belang van nabijheid in de wijken. Door de samenwerking te zoeken met woningcorporaties, zoals het Tilburgse TIWOS, kunnen we sneller tot een gezamenlijke aanpak komen.” Een voorbeeld hiervan is de gebiedsgerichte aanpak. Elke wijk kent namelijk andere kenmerken, uitdagingen en bewoners. Dat vraagt om maatwerk. Door wijkteams in te zetten onder leiding van wijkregisseurs kan gericht worden uitgezocht wat bewoners uit een wijk precies nodig hebben. Zo kan het vertrouwen worden gewonnen en het gevoel van nabijheid ontstaan.

Naast de gemeente Tilburg en woningcorporaties TIWOS en Wonen Limburg, namen afgevaardigden van het ministerie van SZW en BZK en de gemeenten Den Bosch, Zwolle, Groningen, Arnhem en Nijmegen deel aan het overleg. De laatste drie genoemde gemeenten vallen onder de armste gemeenten van Nederland. Zij herkennen dat het vertrouwen in de overheid in sommige wijken laag is. Om deze mensen te bereiken, moet je naar ze op zoek en in gesprek. Door de samenwerking te zoeken met sociale organisaties als Contour de Twern worden bewoners beter benaderd en kan het gesprek starten. De gemeente Groningen zoekt bewoners ook op via voedselbanken. Mensen die voedselbank bezoeken zijn niet altijd te bereiken via telefoon of e-mail. Dit kan daarom een mooie ontmoetingsplek zijn. Ook de gemeente Tilburg gaf aan dat een ontmoetingsplek van waarde kan zijn. Zo creëerden zij ‘het Abdijtje’: een door de bewoners gerunde plek in de buurt, waar kinderen en ouders allerlei activiteiten kunnen houden. Én waar medewerkers van de gemeente en corporatie te vinden zijn voor vragen over verduurzaming van hun huis of andere sociale vragen. 


Niet alleen in contact komen is het probleem. Vaak spelen financiële problemen een rol. Bewoners in kwetsbare wijken zullen niet snel zelf een lening afsluiten voor een warmtepomp of een groen dak. Daarom is het van belangrijk om inwoners van kwetsbare wijken financieel te ontlasten, door bijvoorbeeld subsidies beter te laten aansluiten bij de mogelijkheden van de bewoners bijvoorbeeld door de voorfinanciering van duurzame oplossingen elders te beleggen.

Gemeenten moeten dus samen met de inwoners aan de slag. Door de handen ineen te slaan met woningcorporaties en sociale partijen kan er een brug worden geslagen tussen bewoners van kwetsbare wijken en gemeenten en kan het gevoel van nabijheid worden gecreëerd. We moeten op zoek naar manieren om dichter bij onze bewoners te komen staan, laagdrempelig en toegankelijk. De aanwezigheid in de wijk zorgt voor vertrouwen bij bewoners en kan het draagvlak voor de energietransitie vergroten. Samenwerking tussen alle partijen in de keten is daarbij essentieel.

Bekijk hieronder de aftermovie van de Dag van de Stad

Aftermovie: Dag van de Stad 2022 in Tilburg

Cookie-instellingen